Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden PUUR CULINAIR

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Puur Culinair.
b. De levering van maaltijden vindt plaats, nadat de afnemer een door Puur Culinair opgestelde overeenkomst tot levering heeft ingevuld en ondertekend.
c. Individuele afnemers dienen akkoord te gaan met leveringsvoorwaarden en een machtiging tot incasso te tekenen, alvorens Puur Culinair kan overgaan tot levering.
d. Voorwaarden van afnemer zijn uitsluitend van toepassing indien deze voorafgaand aan leveringen schriftelijk geaccordeerd zijn door Puur Culinair.
e. Voor diepvries maaltijden verwijzen we naar de voorwaarden van Apetito.

Artikel 2 BESTELLING
Algemeen:
a. Bestellingen kunnen na sluiting van de besteltermijn (donderdag 22.00 uur) niet gewijzigd of geannuleerd worden.
b. Bestelde en/of geleverde maaltijden kunnen niet worden teruggenomen, tenzij de geleverde maaltijd(component)en niet conform bestelling.
Maaltijden:
a. Bestellijsten dienen, met zwarte of blauwe pen ingevuld, uiterlijk vrijdagmiddag om 12.00 uur bij het bedrijfsbureau aanwezig te zijn.
b. Voor maaltijden geldt een minimale bestelhoeveelheid van 3 hoofdmaaltijden. Bij een bestelling van minder dan 3 hoofdmaaltijden, worden bezorgkosten in rekening gebracht.
c. Puur Culinair behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren.

Artikel 3 LEVERINGEN
a. Afnemer kan kiezen voor afhalen of laten bezorgen.
b. Afhaal- of leverdagen en afleveradressen worden voorafgaand aan levering in overleg met afnemer bepaald.
c. Om kosten voor afnemer zo laag mogelijk te houden, ontvangt afnemer een voorstel voor de leverdag die het best in de vaste route van Puur Culinair past.
d. Voor extra leveringen, buiten de bestelling worden extra transport- en handelingskosten in rekening gebracht.
e. Afnemer dient manco's bij of klachten over de levering binnen 24 uur na ontvangst per mail te melden bij Puur Culinair
f. De door Puur Culinair gehanteerde leveringstermijnen gaan in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit zijn van Puur Culinair

Artikel 4 OPSLAG
a. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor het in ontvangst nemen van de maaltijden en deze direct in de koeling of vriezer op te (laten) slaan.
b. Puur Culinair is verantwoordelijk tot het aflevermoment.
c. Afnemer is verantwoordelijk voor correcte gekoelde opslag van de geleverde maaltijden.
d. Puur Culinair neemt geen verantwoordelijkheid indien door niet correcte opslag (koeling) door de afnemer de maaltijden niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Artikel 5 PRIJZEN
a. Puur Culinair biedt haar producten aan met gedifferentieerde prijzen. Deze prijzen vormen het prijspeil bij aanvang van de overeenkomst.
b. De prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd aan de hand van CBS prijsindex.
c. Indien de kostprijs van producten als gevolg van marktontwikkelingen boven de CBS-index stijgt, is Puur Culinair gerechtigd om een prijsverhoging boven de CBS indexering te hanteren.

Artikel 6 BETALING
a. Betaling van particuliere maaltijden gebeurt eens per 2 weken achteraf via automatische incasso van bank of giro.
b. Betaling overige maaltijdverstrekking maandelijks gebeurt achteraf via factuur
c. Indien afnemer tijdelijk of definitief stopt, wordt de incasso automatisch geblokkeerd
d. Mocht afnemer niet akkoord zijn met het afgeschreven bedrag, dan kan de afnemer zijn of haar bank of giro verzoeken de betaling ongedaan te maken.
e. Indien incasso, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, is Puur Culinair genoodzaakt de levering stop te zetten
f. Bij niet tijdige betaling van openstaande facturen zijn we genoodzaakt om, in het uiterste geval, de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
  • Puur Culinair
  • Bredaseweg 570
  • -
  • 5036 NB Tilburg
  • -
  • Tel: (088) 6115446
  • Puur-culinair is onderdeel van Amarant