De nieuwe Haccp regels van de Amarantgroep

Geplaatst op: 26 July 2017

Puur Culinair heeft in het kader van de regelarme zorg de HACCP-plannen opnieuw beoordeeld en in samenwerking met de Raad van Bestuur aangepast volgens de huidige geldende wetgeving.

 

De nieuwe geldende regels staan hieronder beknopt beschreven en gelden voor alle woonvormen en dagbestedingen; 

 •       Alle registraties komen te vervallen behalve het regenereren van maaltijden. Uitzondering hierop zijn dagbestedingen die  producten verkopen aan derden.
 •       Iedere woonvorm / dagbesteding heeft een verantwoordelijke medewerk(st)er voor HACCP aangesteld.
 •       Minimaal 1 medewerk(st)er per woonvorm / dagbesteding volgt 1 x per 5 jaar de cursus HACCP bij de Amarant Academie.
 •       Iedere woonvorm kan eenmaal per jaar een controle verwachten middels een interne audit. Deze audit dient ter controle en aansturing van de  HACCP kennis.
 •       Iedereen werkt volgens de zes beschreven processen in de nieuwe HACCP Tool. Deze ontvang je samen met deze memo.
 •       Op iedere voorziening is een HACCP-map aanwezig met daarin de hygienecode voor woonvormen.

 Klik op bijgaande link om de nieuwe regels in een beknopt filmpje te zien.

 

 

De nieuwe Haccp regels van de Amarantgroep
 • Puur Culinair
 • Bredaseweg 570
 • -
 • 5036 NB Tilburg
 • -
 • Tel: (088) 6115446
 • Puur-culinair is onderdeel van Amarant